Η εταιρεία μας «ομιλεί ελληνικά».

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης οι με στοιχεία αλλοδαπού δικαίου "χρωματισμένες" επαγγελματικές ή προσωπικές σχέσεις αποτελούν στοιχείο της καθημερινότητας. Πολλές φορές και σε αυτά τα πλαίσια προκύπτουν νομικά αδιέξοδα εξ αιτίας της αδυναμίας ερμηνείας και κατανόησης ενός αλλοδαπού νομικού συστήματος. 

Έτσι και ιδιαίτερα σε επαγγελματικές, οικονομικές αλλά και προσωπικές συναλλαγές κάθε μορφής και μεταξύ ατόμων σε διαφορετικές χώρες πολλές φορές δημιουργούνται αδιέξοδα τα οποία μόνο με τη σύμπραξη ενός νομικού μπορούν να ρυθμιστούν.

Το γραφείο μας παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών το οποίο περιλαμβάνει δικηγόρους εξειδικευμένους και έμπειρους στους περισσότερους κλάδους δικαίου (αστικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο κτλ.), φοροτεχνικούς οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν κατ ανάγκη το πολλές φορές καθοριστικό μέρος της φορολογικής ρύθμισης τρεχόντων ζητημάτων, καθώς και συνεργασία με ορκωτό μεταφραστή της ελληνικής γλώσσας και για μια ορθή και πλήρη μετάφραση των σχετικών εγγράφων Σας.

Μέσω της ένταξης στο δυναμικό μας Έλληνα δικηγόρου, είμαστε δε στη θέση να χειριστούμε τόσο υποθέσεις εντός της γερμανικής επικράτειας ξεπερνώντας τα οποιαδήποτε προβλήματα κατανόησης και εξ αιτίας της γερμανικής γλώσσας, όσο και να αναλάβουμε υποθέσεις στην ελληνική επικράτειας φέροντας εις πέρας με τη μέγιστη προσοχή και την πλέον απαιτητική υπόθεση.

Επικοινωνείτε μαζί μας προκειμένου να διαλευκάνουμε κάθε Σας απορία, καθώς η δικηγορική εταιρεία Lawrenz & Kollegen «ομιλεί και ελληνικά».